Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

  /  Warranty

นโยบายการรับประกันสินค้า 

สินค้าภายใต้แบรนด์ bendi-BANGKOK มีมาตรฐานความแข็งแรงที่อยู่ในระดับสูง และได้ผ่านการทดสอบเพื่อการรับประกันคุณภาพ  เราจึงมั่นใจและกล้ารับประกันสินค้าแบบครอบคลุมถึงโครงสร้าง วัสดุ และข้อบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

1.สินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ bendi-BANGKOK จะได้รับการประกันโครงสร้างไม้ 6 ปี การรับประกันวัสดุหุ้ม 6 เดือน และการรับประกันวัสดุหวายแท้ 3 เดือน

2.การรับประกันสินค้า ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของวัสดุและกระบวนการผลิตเท่านั้น ทางแบนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการรับประกันหากการชำรุดเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น นอกเหนือจากการใช้งานปกติ

3.การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท, การดูแลสินค้าอย่างไม่ระมัดระวัง, รอยขีดข่วน, คราบ, ความเสียหายจากการประกอบ, การดัดแปลง, ความเสียหายจากการทำความสะอาดไม่ถูกต้อง, การเสื่อมสภาพตามอายุ, เชื้อรา, สนิม, ปลวก, มอด, และรอยขีดข่วนหรือคราบต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสินค้าที่ขายแบบมีเงื่อนไข

4.การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าจัดส่ง การติดตั้ง และการขนส่งที่อาจเกิดขึ้นในกรณีการให้บริการนอกสถานที่

5.ในกรณีที่ทางแบนด์ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายได้ ทางแบนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาและใช้วัสดุหรือชิ้นส่วนที่มีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกันเพื่อทดแทนวัสดุหรือชิ้นส่วนที่จำเป็น

6.หากกรณีที่สินค้าของท่านได้เข้าการรับประกันแก้ไขแล้ว ระยะเวลาเริ่มต้นการรับประกันจะยังคงนับจากวันที่ซื้อหรือจัดส่ง โดยไม่มีการขยายเวลาใดๆ

7.ทางแบรนด์ bendi-BANGKOK  ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและพิจารณาว่าสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันหรือไม่  และพิจารณาว่าสินค้าควรได้รับการประกันโดยเปลี่ยน หรือซ่อมแซมชิ้นส่วนเฉพาะ หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนเฉพาะ ทางแบรนด์ bendi-BANGKOK ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนเฉพาะดังกล่าวเท่านั้น และการตัดสินใจของทางแบนด์ถือเป็นที่สิ้นสุด

8.การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมหรือประมาท

9.การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงหากความเป็นเจ้าของสินค้าที่ซื้อมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อแนะนำ – วิธีการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบง่ายๆ

1.การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สามารถทำได้ง่ายๆ ทุกวันโดยใช้ไม้ปัดฝุ่นหรือผ้านุ่มๆค่อยๆเช็ดฝุ่นที่เกาะเฟอร์นิเจอร์อยู่

2.หลีกเลี่ยงความชื้นอันก่อให้เกิดเชื้อรา และหากมีคราบน้ำควรเช็ดออกให้แห้ง

3.หลีกเลี่ยงการโดนแดดโดยตรง เฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับในอาคารไม่ได้ใช้สีที่รองรับและทนต่อแสงแดดแรงๆ หรือการโดยแดดเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้สีซีดจางหรือเปลี่ยนแปลงไปตามอายุการใช้งาน